Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.olagodlewska.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Indywidualna Praktyka Położnej Aleksandra Godlewska, ul: Chełmońskiego 3b/13, 41-707, Ruda Śląska, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej poniżej. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem ogazaola@interia.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

                                                                        INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA ALEKSANDRA GODLEWSKA

zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA ALEKSANDRA GODLEWSKA, ul: Chełmońskiego 3b/1, 41-707, Ruda Śląsk

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

-6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – jako udzielonej zgody na przetwarzanie danych w formie elektronicznej lub w formie wydruku, w celu obsługi korespondencji wysłanej przez formularz strony internetowej.

-6 ust. 1 lit. f RODO – jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych do czasu wycofania udzielonej zgody, a w przypadku dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami do czasu zakończenia prowadzonego postępowania.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora w tym utrzymania strony internetowej.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania przez formularz korespondencji oraz jej obsługi, a także brak możliwości odpowiedzi.