• Porada laktacyjna z dojazdem 250 zł

    Konsultacja laktacyjna jest odpłatna, ponieważ NFZ niestety nie refunduje tego typu usługi.

  • 1 spotkanie szkoły rodzenia 230 zł
  • 3 spotkania szkoły rodzenia 600 zł
  • Usuwanie szwów 70 zł
  • Wizyta patronażowa 250 zł
  • Wizyta patronażowa z kąpielą noworodka 280 zł
  • Teleporada 150 zł