• Porada laktacyjna z dojazdem 230 zł

    Konsultacja laktacyjna jest odpłatna, ponieważ NFZ niestety nie refunduje tego typu usługi.

  • 1 spotkanie szkoły rodzenia 220 zł
  • 3 spotkania szkoły rodzenia 600 zł
  • Usuwanie szwów 70 zł
  • Wizyta patronażowa 230 zł
  • Wizyta patronażowa z kąpielą noworodka 250 zł
  • Teleporada 100 zł