• Porada laktacyjna 200 zł

    Dla Pacjentek z Rudy Śląskiej 10% upustu.
    Konsultacja laktacyjna jest odpłatna, ponieważ NFZ niestety nie refunduje tego typu usługi.

  • 1 spotkanie szkoły rodzenia 200 zł
  • 3 spotkania szkoły rodzenia 500 zł
  • Usuwanie szwów 70 zł
  • Wizyta patronażowa 150 - 200 zł
  • Wizyta patronażowa z kąpielą noworodka 250 zł